Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Galvenās aktivitātes:

atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1

Ceļi (km)

30 147

30 147

29 975

29 975

29 975

Ielas (km)

8 306

8 306

8 271

8 271

8 271

Piezīmes.
1Autoceļu un ielu saraksti ir apjomīgi un ne visas pašvaldības izmaiņas regulāri apkopo, tad katru gadu šie rādītāji atšķiras.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

50 859 681

53 776 945

53 776 945

53 776 945

53 776 945

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 917 264

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

-

-

-