Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt pašvaldību īpašumā esošo autoceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu.

Galvenā aktivitāte:

piešķirt mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai un uzturēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1

Ceļi (km)

 30 147

  29 975

 29 861

  29 861

  29 861

Ielas (km)

  8 306

  8 271

  8 369

  8 369

  8 369

Piezīmes.

1Autoceļu un ielu saraksti ir apjomīgi un ne visas pašvaldības izmaiņas regulāri apkopo, tad katru gadu šie rādītāji atšķiras.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

53 776 945

53 776 945

53 776 945

53 776 945

53 776 945

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-