Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Tīrīts sniegs uz autoceļiem

Notīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)

277 365

400 000

-

-

-

Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem

Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)1

700 649

700 000

-

-

-

Veikta melno segumu bedrīšu aizpildīšana

Platība (m2)

284 602

375 000

-

-

-

Autoceļu uzturēšana vasarā

Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)

-

-

4 540

4 540

4 540

Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)

-

-

2 192

2 192

2 192

Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)

-

-

11 274

11 274

11 274

Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)

-

-

2 155

2 155

2 155

Kopā2 (km)

-

-

20 161

20 161

20161

Autoceļu uzturēšana ziemā

Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)

-

-

838

838

838

Atbilstoši A1 uzturēšanas klasei (km)

-

-

2 711

2 711

2 711

Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)

-

-

2 950

2 950

2 950

Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)

-

-

12 085

12 085

12 085

Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)

-

-

1 576

1 576

1 576

Kopā2 (km)

-

-

20 161

20 161

20161

Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu

Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)1

68

44

16

117

133

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros

Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)1

286

177

350

247

187

Piezīmes.

1 Rādītāju plānotā vērtība veidojas no pēdējo gadu faktiskās izpildes, projektu realizācijas termiņš ir ilgāks par 1 gadu, tāpēc to rādītājus (km) ieskaita tajā gadā, kad tie ir pabeigti.

2 Rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu km, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

171125 855

172675 926

189802 124

189057 124

189057 124

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1550 071

17126 198

-745 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,9

9,9

-0,4

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 595

17140 793

17126 198

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

7770 000

7770 000

Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošanai. (MK 17.09.2019 prot. Nr.42, 34.§ 2.p.)

-

7770 000

7770 000

Citas izmaiņas

14 595

9370 793

9356 198

Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošanai. (MK 22.08.2017. prot. Nr.40, 43.§ 15.p.)

-

8751793

8751 793

Transferts no Iekšlietu ministrijas valsts materiālo rezervju finanšu resursu atlikuma izmantošanai (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244.).

14 595

-

-14 595

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma izmaiņas saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 17.p.).

-

544 000

544 000

Finansējuma izmaiņas saistībā pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 ”Valsts autoceļu pārvaldīšana”. (MK 28.08.2017.prot.Nr.41, 1.§ 20.p.)

-

75 000

75 000