Apakšprogrammas mērķis:

  •  nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  •  veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Tīrīts sniegs uz autoceļiem

Notīrīto autoceļu ga­rums atbilstoši plāno­tajām uzturēšanas klasēm (km)

371 017

500 000

400 000

400 000

400 000

Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem

Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plā­notajām uzturēšanas klasēm (km)

731 436

 

485 000

725 000

725 000

725 000

Veikts melno segumu bedrīšu remonts

Platība (m2)

375 800

450 000

375 000

375 000

375 000

Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu

Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)

43

 45

34

71

116

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros

Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)

459

298

261

126

293

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

145 827 232

159 219 965

171 971 088

172 089 088

180 915 881

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13 392 733

12 751 123

118 000

8 826 793

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

8,0

0,1

5,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 450 395

24 201 518

12 751 123

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

24 201 518

24 201 518

Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošana

-

24 201 518

24 201 518

Citas izmaiņas

11 450 395

           -

-11 450 395

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Samazināti  izdevumi, pārdalot līdzekļus no valsts autoceļu pārvaldīšanas izdevumiem uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana ” (MK 28.08.2017.prot. Nr.41,1.§ 5.punkts)

408 395

-

-408 395

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz jaunu apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana” MK 28.08.2017.prot. Nr.41, 1.§20.punkts.)

11 042 000

-

-11 042 000