Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts autoceļu tīkla pārvaldība

Kopējais valsts autoceļu garums (km)

20 081

20 080

20 066

20 066

20 066

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

11856 337

12310 000

11691 000

11666 000

11 666 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

453 663

-619 000

-25 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

5,0

-0,2

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

619 000

-

-619 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

619 000

-

-619 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma izmaiņas saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana", lai nodrošinātu finansējumu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildei. (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 17.p.)

544 000

-

-544 000

Finansējuma izmaiņas saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”. (MK 28.08.2017.prot.Nr.41, 1.§ 20.p.)

75 000

-

-75 000