Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  •  veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts autoceļu tīkla pārvaldība

Kopējais valsts autoceļu garums (km)

-

20 122

20 080

20 080

20 080

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

11 042 000

12 310 000

11 691 000

11 666 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 042 000

1 268 000

-619 000

-25 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

11,5

-5,0

-0,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

433 000

1 701 000

1 286 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

433 000

1 701 000

1 268 000

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana", lai nodrošinātu finansējumu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildei (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 17.p.).

-

1 701 000

1 701 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 16.p.).

315 000

-

-315 000

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 23.07.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot.Nr.41,1.§ 20.p.).

118 000

-

-118 000