Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenā aktivitāte:

veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts autoceļu tīkla pārvaldība

Kopējais valsts autoceļu garums (km)

  20 061

  20 066

20 041

20 041

  20 041

Piezīmes.

1 Valsts autoceļu garums tiek precizēts, veicot to uzmērīšanu, kā arī nodot tos pašvaldību pārvaldībā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 724 476

13 646 356

13 719 356

13 719 356

13 719 356

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-78 120

73 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,6

0,5

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

73 000

73 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

73 000

73 000

         t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

73 000

73 000

Palielināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi

-

73 000

73 000