Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

    7 510 841

    9 190 963

   9 188 995

    9 498 781

    9 496 601

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

    1 680 122

-1 968

309 786

-2 180

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

             22,4

-

3,4

-

Atlīdzība, euro

    2 627 554

    3 973 468

    3 922 006

    3 922 006

    3 922 006

Vidējais amata vietu skaits gadā

              188

              191

             191

              191

              191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

           1 158

           1 727

           1 677

           1 677

           1 677

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

         14 070

         15 139

         77 414

         77 414

         77 414