Programmas mērķis:

  • nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināta vienotā datu pārraides tīkla infrastruktūras kvalitatīva darbība;
  2. iegādātas licences un nodotas lietošanā kultūras un kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

Datortehnikas vienības, kurām izmanto licences (skaits)

2 350

2 350

2 370

2 370

2 370

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

459 487

409 648

409 648

409 648

409 648

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-49 839

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,8

-

-

-