Programmas mērķis:

nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību Kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināta vienotā datu pārraides tīkla infrastruktūras kvalitatīva darbība;
  2. iegādātas licences un nodotas lietošanā kultūras un kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā

Datortehnikas vienības, kurām izmanto licences (skaits)

2 370

2 370

2 370

2 370

2370

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

465 423

409 648

409 648

409 648

409 648

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-55 775

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,0

-

-

-