Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 032 293

16 052 643

16 227 925

16 224 352

16 220 199

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 350

175 282

-3 573

-4 153

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

1,1

-

-

Atlīdzība, euro

11 687 422

11 687 422

11 885 284

11 885 284

11 885 284

Vidējais amata vietu skaits gadā1

629

648

646

646

646

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 425

1 351

1 360

1 360

1 360

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

935 220

1 181 933

1 344 780

1 344 780

1 344 780

Piezīmes.
1 Valsts meža dienestam, sākot ar 2021.gadu un turpmāk, plānotais amata vietu skaits samazināts par 2 amata vietām, tajā skaitā 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz 03.03.2020 MK sēdes prot. Nr.9 35.§ Informatīvais ziņojums “Par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai” 3.9.punktu un 1 amata vieta samazināta pamatojoties uz ZM rīkojumu, kas izdots ievērojot 24.11.2017. MK rīk. Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020” 3.punktu.