Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 043 456

16 227 925

25 171 851

17 063 761

17 077 446

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

184 469

8 943 926

-8 108 090

13 685

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

55,1

-32,2

0,1

Atlīdzība, euro

11 687 422

11 885 284

12 743 987

12 743 987

12 743 987

Vidējais amata vietu skaits gadā

629

646

646

646

646

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 437

1 360

1 474

1 474

1 474

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

841 151

1 344 780

1 317 450

1 317 450

1 317 450