Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 941 344

10 880 971

11 209 040

12 425 131

12 732 070

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

939 627

328 069

1 216 091

306 939

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,5

3,0

10,8

2,5

Atlīdzība, euro

552 268

516 323

514 732

514 732

514 732

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

11

11

10

10

10

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 015

2 117

2 315

2 315

2 315

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

286 223

236 892

236 892

236 892

236 892