Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 952 291

1 974 635

1 937 640

1 937 640

1 937 640

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

22 344

-36 995

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

1,1

-1,9

-

-