Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 962 641

1 937 640

3 337 640

1 937 640

1 937 640

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-25 001

1 400 000

-1 400 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,3

72,3

-41,9

-