Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 118 734

4 608 790

5 158 808

5 158 808

5 158 808

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

490 056

550 018

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,9

11,9

-

-