Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt uzņēmējus, valsts pārvaldi un patērētājus ar ticamiem atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, kas ietver standartizāciju, akreditāciju un metroloģiju, paaugstinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju (eksportspēju) un radot pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju un nacionālo standartu izstrādi;
  2. uzturēt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un nodrošināt to starptautisku atzīšanu;
  3. nodrošināt vienotu ES atzītu atbilstības novērtēšanas sistēmu un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, sistēmu un personāla sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
  4. nodrošināt iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem, kas sevī ietver vienotas ES un starptautiskām prasībām atbilstošas un starptautiski atzītas nacionālās akreditācijas sistēmas plānveidīgu uzturēšanu un attīstību.

Apakšprogrammas izpildītājs: SIA “Latvijas Standarts”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, SIA “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 20120.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas standartizācijas sistēmas uzturēšana un attīstība

Adaptētie Eiropas standarti (skaits)

1 319

1 300

1 300

1 300

1 300

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

1 940

1 850

2 000

2 100

2 100

Nodrošināti akreditācijas pakalpojumi komersantiem

Nodrošinātas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomas Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma MLA ietvaros (skaits)

7

7

8

8

8

Nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana

(skaits/ notificēto institūciju skaits)

283/ 24

288/ 23

293/ 23

293/ 23

298/ 23

Nodrošināta fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāze un mērvienību reproducēšana

Veikta Latvijas Nacionālo etalonu un References etalonu kalibrēšana (Nacionālo etalonu kalibrēšanas sertifikātu skaits/References etalonu skaits (iekšējā kalibrēšana))

10/5

10/5

10/5

10/5

10/5

Sniegti kalibrēšanas pakalpojumi (izsniegto sertifikātu skaits)

6

5

6

6

6

Apstiprinātie mērīšanas līdzekļu tipi (skaits)

33

20

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

446 836

446 787

446 787

446 787

446 787

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-49

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-0,01

-

-

-