Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt uzņēmējus, valsts pārvaldi un patērētājus ar ticamiem atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, kas ietver standartizāciju, akreditāciju un metroloģiju, paaugstinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju (eksportspēju) un radot pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju un nacionālo standartu izstrādi;
  2. nodrošināt vienotu ES atzītu atbilstības novērtēšanas sistēmu un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, sistēmu un personāla sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;
  3. nodrošināt iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem, kas sevī ietver vienotas ES un starptautiskām prasībām atbilstošas un starptautiski atzītas nacionālās akreditācijas sistēmas plānveidīgu uzturēšanu un attīstību;
  4. uzturēt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un nodrošināt to starptautisku atzīšanu.

Programmas izpildītājs: SIA “Latvijas Standarts”, valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”, SIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas standartizācijas sistēmas uzturēšana un attīstība

Adaptētie Eiropas standarti (skaits)

1 183

1 300

1 300

1 300

1 300

Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji (skaits)

2 478

2 100

2 100

2 100

2 100

Nodrošināti akreditācijas pakalpojumi komersantiem

Atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomas Eiropas akreditācijas kooperācijas EA Daudzpusējās atzīšanas līguma ietvaros (skaits)

9

9

9

9

9

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūcijas (skaits)

309

298

298

298

298

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā notificētās institūcijas (skaits)

24

23

23

23

23

Nodrošināta fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāze un mērvienību reproducēšana

Kalibrēti Latvijas Nacionālie etaloni (skaits)

3

2

2

2

3

Latvijas Nacionālie references etaloni, iekšējā kalibrēšana (skaits)

5

5

5

5

5

Sniegtie kalibrēšanas pakalpojumi, kalibrēti etaloni (skaits)

9

10

10

10

10

Apstiprinātie mērīšanas līdzekļu tipi (skaits)

33

20

20

20

20

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

386 477

386 477

386 477

386 477

386 477

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-