Programmas mērķis:

  • radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot medijpratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Galvenās aktivitātes:

  1. mediju atbalsta pasākumu īstenošana;
  2. medijpratības attīstība;
  3. mediju nozares pašorganizēšanās veicināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot valsts institūcijas, kuru pārziņā ir atbalsta pasākumu īstenošana, mediju un medijpratības jautājumi, mediju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalstīti projekti mediju atbalsta programmu ietvaros (Mediju atbalsta fonds)

Atbalstītie projekti, atbalstot pētniecisko, reģionālo žurnālistiku un cita sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu (skaits)

-

-

40

40

40

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos un Latvijas medijos diasporas auditorijai (skaits)

-

-

8

8

8

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti (skaits)

-

-

2

2

2

Atbalstītie projekti mediju kritikas žanra attīstībai medijos (skaits)

-

-

3

3

3

Veiktas aktivitātes medijpratības līmeņa attīstībai

Medijpratībā izglītotie bibliotekāri (skaits)

-

-

45

45

45

Medijpratībā izglītotie pedagogi (skaits)

-

-

35

35

35

Medijpratību popularizējošie un izglītojošie pasākumi skolēniem un jauniešiem (skaits)

-

-

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

1314 718

1064 718

1064 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

-

-

1314 718

- 250 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-19,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1314 718

1314 718

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

50 000

50 000

Finansējuma palielinājums reģionālo mediju atbalstam

-

50 000

50 000

Strukturālas izmaiņas

-

1264 718

1264 718

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.13.00 "Mediju politikas īstenošana" mediju politikas pasākumu īstenošanai

-

1264 718

1264 718