Budžeta programmai ir viena apakšprogramma

 

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu uzraudzību, tai skaitā dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ES finansējuma atgūšanu;
  2. nodrošināt 2009.-2014. gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” projektu uzraudzību;
  3. nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas ietvaros īstenotie projekti (2009-2014)

Veiktas uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas (pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati)

28

13

13

12

4

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti DP “Izaugsme un nodarbinātība” (skaits)

8

8

7

7

6

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1088244

1093766

1093766

1109401

1109401

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 522

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,5

-

-

-

Atlīdzība, euro

876112

876224

876224

891859

891859

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 432

1 432

1 432

1457

1457