Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt KPFI vadību un īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt projektu realizācijas uzraudzību un projektu finanšu izlietojuma pareizības kontroli;
  2. nodrošināt projektu rezultātu monitoringu (monitoringa pārskatu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī projektu pārbaudes to īstenošanas vietās).

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2013. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

 Administrēti projektu konkursi

Konkursu skaits

16

16

131

13

13

Projektu ieviešanas un projektu rezultātu monitoringa uzraudzība

Projektu skaits

2 614

2 614

2 5452

2 515

2 447

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.tCO2)

-

-

177

177

177

1 Konkursa skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā konkursu uzraudzība noslēdzas

2 Projektu skaita samazinājums saistīts ar to, ka daļā projektu uzraudzība noslēdzas

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

304 265

240 063

66 006

60 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-64 202

-174 057

-6 006

-60 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,1

-72,5

-9,1

-100,0

Atlīdzība, euro

-

20 823

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

20 823

-

-

-

 

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

240 063

66 006

-174 057

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

240 063

66 006

-174 057

Finansējums KPFI administrēšanai, ņemot vērā aktualizēto finanšu līdzekļu nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai

240 063

66 006

-174 057