Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontroles sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu projektu uzraudzību, tai skaitā dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ES finansējuma atgūšanu;

2)   nodrošināt 2009. – 2014. gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” projektu uzraudzību;

3)   nodrošināt 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas ietvaros īstenotie projekti (2009-2014)

Uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas (skaits)

13

12

4

4

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ietvaros īstenotie projekti

Uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas (skaits)

-

-

81

-

-

Atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenoti ES fondu projekti (2014-2020)

Iesniegti un īstenoti projekti DP “Izaugsme un nodarbinātība” (skaits)

7

7

6

6

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 091 103

1 105 807

1 105 807

1 105 807

1 105 807

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 704

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

874 706

891 859

909 153

909 153

909 153

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

51

51

51

51

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 429

1 457

1 486

1 486

1 486