Programmas mērķis:

 • palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību (Dānija, Francija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Ukraina, Vācija (Berlīne un Frankfurte), Zviedrija, Lietuva, Baltkrievija, Ķīna (Pekina un Šanhaja), Kazahstāna, Somija, Itālija, Singapūra, Dienvidkoreja, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās valstis);
 2. sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām;
 3. uzturēt un paplašināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapu, it īpaši sadaļu “Eksportētājiem” un ārējās tirdzniecības portālu ExIm;
 4. organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs;
 5. organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, tai skaitā Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros;
 6. sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, t.sk. nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm;
 7. organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs;
 8. organizēt Latvijas dienas ārvalstīs;
 9. nodrošināt ārvalstu tirgus pētījums;
 10. apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju – potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju;
 11. sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā;
 12. organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā;
 13. nodrošināt Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas “POLARIS process” īstenošanu;
 14. organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistei;
 15. veicināt sadarbību ar diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem, tos iesaistot LIAA īstenotajās uzņēmējdarbības konkurētspēju veicināšanas atbalsta programmās un jaunu diasporas sadarbības programmu izstrādē;
 16. sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru īstenot pasākumus Latvijas dalībai pasaules izstādē EXPO 2020 Dubaijā.

Programmas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

876

850

800

750

700

Sniegtas konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)

983

945

945

945

945

Atbalstu saņēmušo komersantu skaits organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs

559

500

3701

250

250

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Noorganizētas vizītes pie potenciālajiem investīciju projektiem (vizīšu skaits)

156

170

170

170

170

Noorganizētas potenciālo investoru vizītes (investoru vizīšu skaits)

114

100

100

100

100

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

112

120

120

120

120

Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr.769

Izveidots un uzturēts informatīvs stends par Latviju starptautiskajā lidostā “Rīga” (skaits)

1

1

1

x

x

Organizēts starptautisks uzņēmējdarbības forums “Atklāj Latviju” (skaits)

1

x

x

x

x

Diasporas uzņēmēju un nozaru profesionāļu iesaiste Latvijas tautsaimniecības izaugsmē

Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (personu skaits)

-

60 000

150 000

150 000

150 000

Noorganizēti tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība (skaits)

-

3

10

10

10

Līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba iespējām Latvijā (pasākumu skaits)

-

3

6

6

6

Piezīmes.

1Nebūs pieejams finansējums ERAF līdzfinansētajam projektam “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, lai segtu nacionālo stendu izdevumus un apmaksātu komersantiem ceļa izdevumus dalībai LIAA organizētajās tirdzniecības misijās.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3733 969

5986451

4708367

4888367

3758367

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2252482

-1278084

180000

-1130000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

60,3

-21,3

3,8

-23,1

Atlīdzība, euro

1687571

1786045

1756872

1756872

1756872

Vidējais amata vietu skaits gadā

75

76

76

76

76

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 866

1 953

1 926

1 926

1 926

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 906

5 000

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2189250

911166

-1278084

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2092000

900 000

-1192000

Latvijas dalības organizēšana starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai"

2092000

900 000

-1192000

Citas izmaiņas

97250

11166

-86084

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020.gada 1.janvāri

 

11166

11166

Samazināti izdevumi no Kultūras ministrijas saņemtā transferta Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

93750

-

-93750

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā prioritārā pasākuma “Diasporas likuma normu īstenošanai” 2019. gadam paredzēto finansējuma apmēru

3 500

-

-3 500