Programmas mērķis:

 • palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību (Dānija, Francija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Vācija, Zviedrija, Lietuva, Baltkrievija, Ķīna (Pekina), Kazahstāna, Somija, Itālija, Ķīna (Šanhaja), Singapūra, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās valstis);
 2. sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām;
 3. uzturēt un paplašināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapu, it īpaši sadaļu “Eksportētājiem” un ārējās tirdzniecības portālu ExIm;
 4. organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs;
 5. organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, tai skaitā Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros;
 6. sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, t.sk. nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm;
 7. organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs;
 8. organizēt Latvijas dienas ārvalstīs;
 9. nodrošināt ārvalstu tirgus pētījumus;
 10. apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju – potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju;
 11. sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā;
 12. organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā;
 13. nodrošināt Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas “POLARIS process” īstenošanu;
 14. organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistei;
 15. veicināt sadarbību ar diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem, tos iesaistot LIAA īstenotajās uzņēmējdarbības konkurētspēju veicināšanas atbalsta programmās un jaunu diasporas sadarbības programmu izstrādē;
 16. sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru īstenot pasākumus Latvijas dalībai pasaules izstādē EXPO 2020 Dubaijā.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera., Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

818

920

850

800

750

Sniegtas konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)

1 166

945

945

945

945

Atbalstu saņēmušo komersantu skaits organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs

806

500

500

450

400

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Noorganizētas vizītes pie potenciālajiem investīciju projektiem (vizīšu skaits)

-

170

170

170

170

Noorganizētas potenciālo investoru vizītes (investoru vizīšu skaits)

-

100

100

100

100

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

-

120

120

120

120

Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr.769

Izveidots un uzturēts informatīvs stends par Latviju starptautiskajā lidostā “Rīga” (skaits)

-

1

1

1

-

Diasporas uzņēmēju un nozaru profesionāļu iesaiste Latvijas tautsaimniecības izaugsmē

Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (personu skaits)

-

-

60000

150000

150000

Līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba iespējām Latvijā (pasākumu skaits)

-

-

3

3

3

Noorganizēti tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība (skaits)

-

-

3

3

3

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

3511985

3794718

5986451

4658367

4888367

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

282733

2191733

-1328084

230000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

57,8

-22,2

4,9

Atlīdzība, euro

1685771

1744250

1786045

1756872

1756872

Vidējais amata vietu skaits gadā

76

75

767

76

76

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 846

1 938

1 953

1 926

1 926

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 210

-

5 000

-

-

71 amata vieta pārcelta no programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

327 413

2519 146

2 191 733

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

266725

266725

Diasporas likuma normu īstenošanai (izveidota 1 amata vieta)

-

266725

266725

Ilgtermiņa saistības

-

2092000

2092000

Latvijas dalības organizēšana starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai"

-

2092000

2092000

Citas izmaiņas

327 413

160 421

-166 992

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu palielinājumam par sniegtajiem maksas pakalpojumiem

-

121 587

121 587

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri

-

38 834

38 834

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

138

-

-138

Samazināti izdevumi no Kultūras ministrijas saņemtā transferta Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

327 275

-

-327 275