Programmas  mērķis:

 • palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību (Dānija, Francija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Vācija, Zviedrija, Lietuva, Baltkrievija, Ķīna (Pekina), Kazahstāna, Somija, Itālija, Ķīna (Šanhaja), Singapūra, Apvienotie Arābu Emirāti, Amerikas Savienotās valstis);
 2. sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām;
 3. uzturēt un paplašināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapu, it īpaši sadaļu „Eksportētājiem” un ārējās tirdzniecības portālu ExIm;
 4. organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs;
 5. organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, t.sk. Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros;
 6. sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, t.sk. nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm;
 7. organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs;
 8. organizēt Latvijas dienas ārvalstīs;
 9. nodrošināt ārvalstu tirgus pētījumus;
 10. apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju – potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju;
 11. sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā;
 12. organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā;
 13. nodrošināt Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas “POLARIS process” īstenošanu;
 14. organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistei;
 15. veicināt sadarbību ar diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem, tos iesaistot LIAA īstenotajās uzņēmējdarbības konkurētspēju veicināšanas atbalsta programmās un jaunu diasporas sadarbības programmu izstrādē.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

829

950

920

940

960

Sniegtas konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)

-

945

945

945

945

Atbalstu saņēmušie Latvijas komersanti organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs (skaits)

-

-

500

500

500

Komersantu, kas izmantojuši eksporta atbalsta pakalpojumus, apgrozījuma pieaugums (salīdzinot divus iepriekšējos gadus, procentos)

-

2

1

1

1

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Noorganizētas investoru vizītes

Latvijas uzņēmumos (vizīšu skaits)

-

-

170

180

200

Noorganizētas potenciālo investoru vizītes (investoru vizīšu skaits)

-

-

100

110

120

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

-

-

120

130

140

Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana

Izveidots un uzturēts informatīvs stends par Latviju starptautiskajā lidostā “Rīga”

-

-

1

1

1

Organizēts starptautisks uzņēmējdarbības forums “Atklāj Latviju”

-

-

1

x

x

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 298 826

3 361 058

3 794 718

3 467 305

3 373 555

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

62 232

433 660

-327 413

-93 750

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

1,9

12,9

-8,6

-2,7

Atlīdzība, euro

1 691 359

1 693 036

1 744 250

1 744 112

1 708 808

Vidējais amata vietu skaits gadā

76

76

751

75

75

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 855

1 856

1 938

1 938

1 899

viena amata vieta pārcelta uz apakšprogrammu 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

433 660

433 660

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

­­­-

417 750

417 750

Palielināti izdevumi no Kultūras ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu Latvijas stenda dizaina izstrādi Londonas grāmatu tirgū 2017.-2019. gadā (MK 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769)

-

417 750

417 750

Citas izmaiņas

-

15 910

15 910

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

7 445

7 445

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

8 465

8 465