Programmas  mērķis:

 • palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību (Dānija, Francija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Vācija, Zviedrija, Lietuva, Ukraina, Baltkrievija, Ķīna (Pekina), Azerbaidžāna, Kazahstāna, Somija, Itālija, Ķīna (Šanhaja), Singapūra, Apvienotie Arābu Emirāti);
 2. sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām;
 3. uzturēt un paplašināt LIAA mājaslapu, it īpaši sadaļu „Eksportētājiem” un ārējās tirdzniecības portālu ExIm;
 4. organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs;
 5. organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, t.sk. Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros;
 6. sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, t.sk. nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm;
 7. organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs;
 8. organizēt Latvijas dienas ārvalstīs;
 9. nodrošināt ārvalstu tirgus pētījumus;
 10. apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju – potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju;
 11. sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā;
 12. organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā;
 13. nodrošināt Investīciju piesaistes stratēģijas ieviešanu;
 14. organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistei.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

851

900

950

950

950

Sniegtas konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)

-

-

945

945

945

Komersantu (unikālo klientu) skaita pieaugums, kas izmantojuši LIAA eksporta atbalsta pakalpojumus

-

-

50

50

50

Komersantu, kas izmantojuši eksporta atbalsta pakalpojumus, apgrozījuma pieaugums (salīdzinot divus iepriekšējos gadus, procentos)

-

-

2

2

2

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Apstrādāti investīciju informācijas pieprasījumi/ uzsākti jauni potenciālie investīciju projekti (skaits)

414/136

400/70

400/70

400/70

400/70

Nodrošinātas Lielo un stratēģisko investīciju projektu koordinācijas Padomes sēdes / identificētie un izskatītie problēmjautājumi (skaits)

2/12

4/8

2/8

2/8

2/8

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 387 352

3 726 303

3 361 058

3 361 058

3 357 783

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

338 951

-365 245

-

-3 275

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,0

-9,8

-

-0,1

Atlīdzība, euro

1 671 732

1 693 357

1 693 036

1 693 036

1 693 036

Vidējais amata vietu skaits gadā

66

76

76

76

76

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 091

1 851

1 856

1 856

1 856

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 286

5 082

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

441 629

76 384

-365 245

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

11 926

11 926

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

 

10 680

10 680

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017. gada 1. janvāri

-

1 246

1 246

Vienreizēji pasākumi

­­­-

3 275

3 275

Palielināti izdevumi no Labklājības ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu Latvijas stenda dizaina izstrādi Londonas grāmatu tirgū 2017.-2019. gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.maija rīkojumam Nr.234

-

3 275

3 275

Ilgtermiņa saistības

161 297

-

-161 297

Samazināti izdevumi gala norēķinu veikšanai saistībā ar pārtraukto Latvijas dalību „Expo Milano 2015” izstādē Milānā

161 297

-

-161 297

Citas izmaiņas

280 332

61 183

-219 149

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajam ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam

219 149

-

-219 149

Samazināti izdevumi JPI “Reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošana biznesa saiknes veidošana un uzturēšana ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem”

61 183

-

-61 183

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam                      

-

61 183

61 183