Programmas mērķis:

palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību (Brisele, ASV (Sanfrancisko), ASV (Bostona),  AAE, Austrija, Dānija, Dienvidkoreja, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Krievija, Pekina, Šanhaja, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Ukraina, Vācija, Zviedrija);
 2. sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām;
 3. uzturēt un paplašināt valsts platformu biznesa attīstībai “Business.gov.lv”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājaslapu un ārējās tirdzniecības portālu ExIm;
 4. organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs;
 5. organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, tai skaitā Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros;
 6. sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, t.sk. nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm;
 7. organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs;
 8. organizēt Latvijas dienas ārvalstīs;
 9. nodrošināt ārvalstu tirgus pētījums;
 10. apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju – potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju;
 11. sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā;
 12. organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā;
 13. organizēt ekonomisko žurnālistu vizītes uz Latviju;
 14. organizēt biznesa forumus Latvijā un ārvalstīs;
 15. nodrošināt Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas “POLARIS process” īstenošanu;
 16. organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistei;
 17. veicināt sadarbību ar diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem, tos iesaistot LIAA īstenotajās uzņēmējdarbības konkurētspēju veicināšanas atbalsta programmās un jaunu diasporas sadarbības programmu izstrādē;
 18. izstrādāt un īstenot vienota Latvijas valsts ekonomiskā tēla mārketinga un ieviešanas plānu;
 19. īstenot pasākumus Latvijas dalībai pasaules izstādē EXPO 2020 Dubaijā;
 20. īstenot ārvalstu filmu uzņemšanas Latvijā līdzfinansējuma programmu;
 21. īstenot pasākumus jaunuzņēmumu nozares attīstībai un investoru tīkla paplašināšanai;
 22. organizēt 12 ES valstu prezidentu ierosinātās ekonomiskas sadarbības platformas Trīs jūru iniciatīvas (TJI) 2022. gada samita Biznesa forumu Latvijā;
 23. nodrošināt Covid-19 atbalsta programmu pēcpārbaužu veikšanu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, Ekonomikas ministrija, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija, nodibinājums “TechChill”, nodibinājums “TechHub Riga” un biedrība “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

524

500

500

500

500

Konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām (skaits)

1 340

945

6001

600

600

Atbalstu saņēmušie komersanti organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs (skaits)

296

250

250

250

250

Padziļinātas konsultācijas Latvijas uzņēmējiem par ārējiem tirgiem (skaits)

-

-

200

200

200

Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS process) ieviešana - investīciju piesaistes pasākumi

Pēcapkalpošanas projekti(skaits)

143

120

120

120

120

Plānotās ārvalstu investīcijas (milj. euro)

-

92

120

140

140

Plānotās no jauna radītās darba vietas (skaits)

-

800

1 200

1 500

1 500

Proaktīvu piedāvājumu gatavošana potenciālajiem ārvalstu investoriem (skaits)

-

45

45

45

45

Diasporas uzņēmēju un nozaru profesionāļu iesaiste Latvijas tautsaimniecības izaugsmē

Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (skaits)

318 079

150 000

150 000

150 000

150 000

Tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība (skaits)

25

10

10

10

10

Līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba iespējām Latvijā (skaits)

5

6

6

6

6

Dalība starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” un ar to saistīto pasākumu īstenošana

Paviljona patstāvīgā ekspozīcija (skaits)

-

1

1

-

-

Dalības starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” īstenošanas pasākumi (skaits)

-

6

3

-

-

Vienota Latvijas valsts tēla izstrāde un ar to saistīto pasākumu īstenošana

Proaktīvi lielapjoma atslēgas piedāvājumi potenciālajiem ārvalstu investoriem(skaits)

-

5

5

5

-

Plānotās ārvalstu investīcijas (milj. euro)

-

28

40

60

-

Plānotās ārvalstu investīcijas RIS3 nozarēs (milj. euro)

-

8

10

20

-

Plānotās no jauna radītās darba vietas (skaits)

-

200

300

500

-

Attīstīti un atbalstīti Latvijā vai Latvijai piesaistīti augsto tehnoloģiju jaunuzņēmumi RIS3 nozarēs(skaits)

-

20

20

20

-

Latvijas mēroga kampaņas (skaits)

-

1

1

1

-

Starptautiska mēroga kampaņas (skaits)

-

2

2

2

-

Izveidota un uzturēta vienota Latvijas valsts tēla tīmekļa vietne (skaits)

-

1

1

1

-

Ārvalstu filmu līdzfinansējuma programmas nodrošināšana

Atbalstītie ārvalstu filmu uzņemšanas projekti (skaits)

-

-

7

7

7

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita Biznesa foruma organizācija Latvijā, 2022. gadā

Biznesa forums (skaits)

-

-

1

-

-

Pasākumu īstenošana jaunuzņēmumu nozares attīstībai un investoru tīkla paplašināšanai

Noorganizēts starptautiska līmeņa pasākums (skaits)

-

-

1

-

-

Izveidota mentoru programma jaunuzņēmējiem (skaits)

-

-

1

-

-

Piezīmes.

1 Samazinātās rādītāja vērtības 2022. – 2024. gadam, ņemot vērā 2021. gadā izstrādāto komunikācijas interneta platformu “Eksporta un investīciju informācijas sistēma” (EIIS), kurā uzņēmēji paši iegūst tirgus informāciju.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 159 459

7 717 908

8 708 468

7 427 665

6 059 904

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 558 449

990 560

-1 280 803

-1 367 761

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

85,6

12,8

-14,7

-18,4

Atlīdzība, euro

1 803 642

2 259 667

2 776 901

2 638 036

2 362 183

Vidējais amata vietu skaits gadā

76

81

85

85

85

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 978

2 325

2 722

2 586

2 316

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

2 592 612

3 583 172

990 560

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 823 566

1 823 566

Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla nodrošināšana

-

1 231 066

1 231 066

Trīs jūru iniciatīvas (TJI) samita organizēšana 2022. gadā

-

532 500

532 500

Jaunuzņēmumu nozares un  investoru tīkla attīstības veicināšana Latvijā

-

60 000

60 000

Ilgtermiņa saistības

2 157 500

692 199

-1 465 301

Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”

2 157 500

692 199

-1 465 301

Citas izmaiņas

435 112

1 067 407

632 295

Samazināts finansējums, ievērojot finansējuma apmēru 2022.gadam Latvijas uzņēmēju eksportspēju stiprināšanai, ieviešot valsts ekonomisko tēlu

31 405

-

-31 405 

Samazināti izdevumi, ņemot vērā citu pašu ieņēmumu samazinājumu no nomas maksām

350 000

-

-350 000

Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas LIAA ārvalstu filmu līdzfinansējuma programmas nodrošināšanai (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§, 51.punkts)

-

858 013

858 013

Finansējuma pārdale no Ārlietu ministrijas saistībā ar Latvijas institūta pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, tai skaitā četrām jaunām amata vietām  (MK 21.01.2021. rīkojums Nr.39 “Par Latvijas institūta pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai”)

-

162 234

162 234

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

47 160

47 160

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu atlikumiem iekštelpu remontdarbu veikšanai 2021. gadā

50 000

-

-50 000

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem saistībā ar breksita procesa jautājumiem (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§ 16. punkts)

3 707

-

-3 707