Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanu saskaņā ar Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt, ka naftas produktu drošības rezerves uzglabā komersanti, kuri ir uzvarējuši Ekonomikas ministrijas izsludinātajā iepirkumā.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10541324

23922833

28095732

28109506

28109506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13381509

4172899

13774

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

126,9

17,4

0,05

-

Atlīdzība, euro

57430

69980

69980

69980

69980

Vidējais amata vietu skaits gadā

0

2

2

2

2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 916

2 916

2 916

2 916

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4172899

4172899

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4172899

4172899

Palielināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem

-

4172899

4172899