Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • naftas produktu krīzes rezerves uzglabā komersanti, kuri ir uzvarējuši Ekonomikas ministrijas kārtējā gadā izsludinātajā atklātajā konkursā.

Apakšprogrammas izpildītājs:  Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

-

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 131 721

23 508 645

26 846 917

28 109 506

28 109 506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

9 376 924

3 338 272

1 262 589

1 262 589

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

66,4

14,2

4,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 338 272

3 338 272

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

3 338 272

3 338 272

Palielināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem

-

3 338 272

3 338 272