Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • naftas produktu krīzes rezerves uzglabā komersanti, kuri ir uzvarējuši Ekonomikas ministrijas kārtējā gadā izsludinātajā atklātajā konkursā.

Apakšprogrammas izpildītājs:  Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

-

-

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 469 606

19 124 048

23 508 645

26 846 917

28 109 506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-345 558

4 384 597

3 338 272

1 262 589

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

22,9

14,2

4,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 384 597

4 384 597

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

4 384 597

4 384 597

Palielināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem

-

4 384 597

4 384 597