Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanu saskaņā ar Padomes 2009. gada 14. septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem, transporta enerģijas nosacījumu uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts naftas rezervju uzturēšanu;
  2. nodrošināt transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, tai skaitā attiecībā uz degvielas tirgus uzraudzību, degvielas kvalitātes monitoringu (paraugu ievākšana un testēšana) un vispārējās ziņošanas mehānisma administrēšanu.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma (%)

97,5

100

100

100

100

Degvielas tirgus uzraudzība un monitorings

Ievākti un testēti degvielas paraugi (skaits)

301

300

300

300

300

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 720 318

29 591 820

60 588 388

46 994 549

42 781 941

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 871 502

30 996 568

-13 593 839

 

-4 212 608

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

77,0

104,7

-22,4

-9,0

Atlīdzība, euro

20 807

69 980

69 980

69 980

69 980

Vidējais amata vietu skaits gadā

 

 

11

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

5 832

5 832

5 832

Piezīmes.
11 amata vieta pārcelta no budžeta apakšprogrammas 29.06.00” Enerģētikas jautājumu administrēšana”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

30 996 568

30 996 568

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

30 996 568

30 996 568

Palielināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem

-

30 996 568

30 996 568