Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanu saskaņā ar Padomes 2009. gada 14. septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem, transporta enerģijas nosacījumu uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts naftas rezervju uzturēšanu;
  2. nodrošināt transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, tai skaitā attiecībā uz degvielas tirgus uzraudzību, degvielas kvalitātes monitoringu (paraugu ievākšana un testēšana) un vispārējās ziņošanas mehānisma administrēšanu.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma (%)1

100

100

100

100

100

Degvielas tirgus uzraudzība un monitorings2

Ievākti un testēti degvielas paraugi (skaits)

-

300

300

300

300

Pārbaudīti degvielas piegādātāju vispārējās ziņošanas ziņojumi (skaits)

-

70

70

70

70

Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2020.gadam “Nodrošinātas naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)”.
2 Rādītājs pārcelts no budžeta apakšprogrammas 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 144 080

28 095 732

28 109 506

28 109 506

28 109 506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 951 652

13 774

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,4

0,05

-

-

Atlīdzība, euro

65 177

69 980

69 980

69 980

69 980

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

2

-1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 719

2 916

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

69 980

69 980

69 980

Piezīmes.
1 Amata vietu skaits samazināts atbilstoši MK 03.03.2020 protokola Nr.9 35.§ 3.2.apkšpunktam.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

13 744

13 744

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

13 774

13 744

Atjaunoti izdevumi saistībā ar pārdali uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (Valsts vides dienestam) saistībā ar likumā "Par piesārņojumu" noteikto degvielas piegādātāju pienākumu izpildes uzraudzību un kontroli

-

13 774

13 774