Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts naftas produktu obligāto rezervju uzturēšanu saskaņā ar Padomes 2009. gada 14. septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem, transporta enerģijas nosacījumu uzraudzību un kontroli.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt valsts naftas rezervju uzturēšanu;

2)   nodrošināt transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, tai skaitā attiecībā uz degvielas tirgus uzraudzību, degvielas kvalitātes monitoringu (paraugu ievākšana un testēšana) un vispārējās ziņošanas mehānisma administrēšanu.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošinātas naftas produktu rezerves

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma (%)

100

100

100

100

100

Degvielas tirgus uzraudzība un monitorings

Ievākti un testēti degvielas paraugi (skaits)

129

300

300

300

300

Pārbaudīti degvielas piegādātāju vispārējās ziņošanas ziņojumi (skaits)

0

70

70

70

70

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

24 199 490

28 109 506

29 591 820

26 609 506

26 609 506

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 910 016

1 482 314

-2 982 314

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,2

5,3

-10,1

-

Atlīdzība, euro

20 018

69 980

69 980

69 980

69 980

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

834

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 500 000

2 982 314

1 482 314

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 500 000

2 982 314

1 482 314

Samazināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai

1 500 000

 -

-1 500 000

Palielināti izdevumi naftas produktu rezervju uzturēšanai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (priekšlikums Nr.70 2.lasījumam)

-

2 982 314

2 982 314