Apakšprogrammas mērķis:

samazināt enerģētiskās nabadzības riskus, sniedzot atbalstu sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt resursus aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai. 

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām elektroenerģijas gala cena par samazinātu tarifu

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 867 547

43 628 226

21 763 090

15 203 090

15 203 090

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28 760 679

-21 865 136

-6 560 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

193,4

-50,1

-30,1

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

21 865 136

-

-21 865 136

t. sk.:

Citas izmaiņas

21 865 136

-

-21 865 136

Samazināti izdevumi obligātā iepirkuma komponentes nodrošināšanai

      21 865 136

-

-21 865 136