Apakšprogrammas mērķis:

  • ieviest ilgtspējīgas energoefektivitātes politikas risinājumus Latvijas energoefektivitātes mērķu sasniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu izpildi;
  2. sniegt konsultācijas, lai atbalstītu energoefektivitātes ieviešanu;
  3. nodrošināt Energoefektīvitātes fonda darbību.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sekmēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Konsultēti un informēti uzņēmumi (skaits)

362

150

150

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

142824

1121648

446005

446005

446005

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

978824

-675643

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

685,3

-60,2

-

-

Atlīdzība, euro

11224

84015

31450

31450

31450

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

675643

-

-675643

t. sk.:

Citas izmaiņas

675643

-

-675643

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem - iemaksām, kuras veic energoefektivitātes pienākuma shēmas (EPS) atbildīgās puses

675643

-

-675643