Apakšprogrammas mērķis:

  • ieviest ilgtspējīgas energoefektivitātes politikas risinājumus Latvijas energoefektivitātes mērķu sasniegšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. uzraudzīt uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu izpildi;
  2. sniegt konsultācijas, lai atbalstītu energoefektivitātes ieviešanu;
  3. no drošināt Energoefektīvitātes fonda darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sekmēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Konsultēti un informēti uzņēmumi (skaits)

-

-

300

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

x

x

309 120

282 700

190 070

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

x

x

-26 420

-92 630

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

x

x

-8,6

-32,8

Atlīdzība, euro

x

x

14 287

25 120

15 857

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

309 120

309 120

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

309 120

309 120

Palielināti izdevumi energoefektivitātes mērķu sasniegšanas uzraudzībai un ziņošanai (MK 08.09.2017 prot. Nr.44 1.§ 21.punkts )

-

142 870

142 870

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem  - iemaksām, kuras veic energoefektivitātes pienākuma shēmas (EPS) atbildīgās puses

-

166 250

166 250