Apakšprogrammas mērķis:

informēt un izglītot sabiedrību energoefektivitātes jomā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un ieviešanas ieguvumiem, sekmējot kopējo valsts energoefektivitātes mērķa sasniegšanu.

Galvenās aktivitātes:

konsultēt un informēt komersantus.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Sekmēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Konsultēti un informēti uzņēmumi (skaits)

180

150

150

150

150

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

423 241

446 005

446 005

446 005

446 005

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 764

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

10 500

31 450

31 450

31 450

31 450