Apakšprogrammas mērķis:

informēt un izglītot sabiedrību energoefektivitātes jomā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un ieviešanas ieguvumiem, sekmējot kopējo valsts energoefektivitātes mērķa sasniegšanu.

Galvenās aktivitātes:

konsultēt un informēt komersantus. 

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Sekmēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Informācijas kampaņas par energoefektivitātes pasākumu veicināšanu (skaits)

-

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 542 275

85 000

40 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 457 275

-45 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-97,6

52,9

-

-

Atlīdzība, euro

1 896

8 500

4 000

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

45 000

-

-45 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

45 000

-

-45 000

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu

45 000

-

-45 000