29.04.00 Energoefektivitātes politikas ieviešana

Apakšprogrammas mērķis:

informēt un izglītot sabiedrību energoefektivitātes jomā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un ieviešanas ieguvumiem, sekmējot kopējo valsts energoefektivitātes mērķa sasniegšanu.

Galvenās aktivitātes:

konsultēt un informēt komersantus.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sekmēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi

Informācijas kampaņas par energoefektivitātes pasākumu veicināšanu (skaits)

-

-

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 174

446 005

85 000

85 000

85 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

429 831

-361 005

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2657,5

-80,9

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

8 500

8 500

8 500

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

361 005

-

-361 005

t. sk.:

Citas izmaiņas

361 005

-

-361 005

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu

361 005

-

-361 005