Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt pētniecisko bāzi un ieguldījumu ilgtermiņa valsts enerģētikas politikas izstrādei un īstenošanai, lai sekmētu drošas, videi draudzīgas un konkurētspējīgas enerģijas piegādes.

Galvenās aktivitātes:

 • atbalstīt uz pieprasījumu balstītu pētniecību, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus, Ekonomikas ministrijas definētajos enerģētikas nozares aktuālajos jautājumos, t.sk. par:
  • Nacionālā enerģētikas un klimata plāna analītisko bāzi;
  • enerģijas tirgus darbību;
  • enerģētisko drošumu;
  • energoefektivitātes uzlabošanu;
  • no atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas ieguvi.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbalstīta uz pieprasījumu balstīta pētniecība inovatīvu risinājumu izstrādei

Īstenoti pētījumu projekti (skaits, kumulatīvs rādītājs)

11

15

20

-

-

Īstenoti publicitātes pasākumi, t.sk. vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, diskusijas, apspriedes (skaits, kumulatīvs rādītājs)

1

15

20

-

-

Sagatavotas zinātniskās publikācijas skaits par definētajiem problēmjautājumiem (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

11

20

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1911330

2000000

2000000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

88670

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

-

-

-

Atlīdzība, euro

31872

40646

40646

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 656

2 137

2 137

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

15000

15000

-

-