Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt pētniecisko bāzi un ieguldījumu ilgtermiņa valsts enerģētikas politikas izstrādei un īstenošanai, lai sekmētu drošas, videi draudzīgas un konkurētspējīgas enerģijas piegādes.

Galvenā aktivitāte:

 • atbalstīt uz pieprasījumu balstītu pētniecību, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus Ekonomikas ministrijas definētajos enerģētikas nozares aktuālajos jautājumos, t.sk. par:
  • Nacionālā enerģētikas un klimata plāna analītisko bāzi;
  • enerģijas tirgus darbību;
  • enerģētisko drošumu;
  • energoefektivitātes uzlabošanu;
  • no atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas ieguvi.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalstīta uz pieprasījumu balstīta pētniecība inovatīvu risinājumu izstrādei

Īstenoti pētījumu projekti (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

10

15

20

-

Īstenoti publicitātes pasākumi, t.sk. vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, diskusijas, apspriedes (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

10

15

20

-

Sagatavotas zinātniskās publikācijas skaits par definētajiem problēmjautājumiem (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

10

11

20

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 000 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

40 646

40 646

40 646

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

  2 353

2 137

2 137

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

  12 409

15 000

15 000

-