Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt saikni starp pētniecisko darbību un ieguldījumu ilgtermiņa valsts enerģētikas politikas izstrādē un īstenošanā, lai sekmētu drošas, videi draudzīgas un konkurētspējīgas enerģijas piegādi.

Galvenās aktivitātes:

  • atbalstīt uz pieprasījumu balstītu pētniecību, lai pabeigtu izstrādāt uzsāktos inovatīvus risinājumus, Ekonomikas ministrijas definētajos enerģētikas nozares aktuālajos jautājumos, t.sk. par:
  • valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanu;
  • energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošanu;
  • ilgtspējīgu enerģētikas infrastruktūru un tirgus darbību;
  • no atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas ieguvi.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, IZM, Latvijas Zinātnes padome.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstīta uz pieprasījumu balstīta pētniecība inovatīvu risinājumu izstrādei

Īstenoti pētījumu projekti (skaits)

11

20

10

-

-

Īstenoti publicitātes pasākumi, t.sk. vietējās un starptautiskās zinātniskās konferences, diskusijas, apspriedes (skaits)

30

20

10

-

-

Sagatavotas zinātniskās publikācijas par definētajiem problēmjautājumiem (skaits)

38

20

10

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 514 176

2 000 000

545 160

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

485 824

-1 454 840

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,1

-72,7

-

-

Atlīdzība, euro

32 288

40 646

13 121

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 691

2 137

1 093

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

15 000

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 454 840

-

-1 454 840

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 454 840

-

-1 454 840

Samazināti izdevumi Valsts pētījumu programmai

1 454 840

-

-1 454 840