Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt efektīvu enerģētikas politikas jautājumu administrēšanu (īstenošanas funkciju) elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzībai un kontrolei, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai, energoefektivitātes jautājumu administrēšanai, transporta enerģijas nosacījumu uzraudzībai un kontrolei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts atbalstu saņemošo elektroenerģijas ražotāju uzraudzību un darbības nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā elektrostaciju ikgadējo gada pārskatu vērtēšanu un elektrostaciju kontroles pārbaužu nodrošināšanu klātienē;
  2. nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu;
  3. administrēt energointensīvo uzņēmumu atbalsta pasākumus;
  4. nodrošināt energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšanu, lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu administrēšanu, energoefektivitātes nodevas administrēšanu u.tml.;
  5. nodrošināt transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, tai skaitā attiecībā uz degvielas tirgus uzraudzību, degvielas kvalitātes monitoringu (paraugu ievākšana un testēšana) un vispārējās ziņošanas mehānisma administrēšana.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju uzraudzība

Veiktas elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)

-

-

50

50

50

Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (skaits)

-

-

330

320

310

Valsts atbalsta pasākumu administrēšana

Pieņemti lēmumi par valsts atbalsta piešķiršanu (pieteikumu skaits)

-

-

25

25

25

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

Padziļināti pārbaudīti ikgadējie pārskati par ieviestiem energoefektivitātes pasākumiem (skaits)

-

-

50

50

50

Pieņemti lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu (subjektu skaits)

-

-

20

20

20

Degvielas tirgus uzraudzība un monitorings

Ievākti un testēti degvielas paraugi (skaits)

-

-

300

300

300

Pārbaudīti degvielas piegādātāju vispārējās ziņošanas ziņojumi (subjektu skaits)

-

-

70

70

70

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

-

1271000

931000

931000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1271000

340000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100

-26,8

-

Atlīdzība, euro

-

-

782930

782930

782930

Vidējais amata vietu skaits gadā

×

×

301

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

×

×

2 175

2 175

2 175

Piezīmes.

1 21 amata vieta pārcelta no programmas 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” un 9 amata vietas pārceltas no budžeta apakšprogrammas 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

 

1271000

1271000

t. sk.:

Citas izmaiņas

­-

1271000

1271000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

 

 

Palielināti izdevumi enerģētikas politikas administrēšanas funkciju nodrošināšanai, veicot pārdali no budžeta apakšprogrammas 29.02.00 “Enerģētikas lietotāju atbalsts”

-

1271000

1271000