Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu enerģētikas politikas jautājumu administrēšanu (īstenošanas funkciju) elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzībai un kontrolei, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai, energoefektivitātes jautājumu administrēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts atbalstu saņemošo elektroenerģijas ražotāju uzraudzību un darbības nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā elektrostaciju ikgadējo gada pārskatu vērtēšanu un elektrostaciju kontroles pārbaužu nodrošināšanu klātienē;
  2. nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu;
  3. administrēt energointensīvo uzņēmumu atbalsta pasākumus;
  4. nodrošināt energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšanu, lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu administrēšanu, energoefektivitātes nodevas administrēšanu u.tml.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju uzraudzība

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)1

-

50

50

50

50

Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (skaits)

-

330

320

310

310

Valsts atbalsta pasākumu administrēšana

Lēmumi par valsts atbalsta piešķiršanu (skaits)2

-

25

25

25

25

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

Padziļināti pārbaudīti ikgadējie pārskati par ieviestiem energoefektivitātes pasākumiem (skaits)

-

50

50

50

50

Lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu (skaits)3

-

20

20

20

20

Piezīmes.
1Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Veiktas elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)”.
2Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Pieņemti lēmumi par valsts atbalsta piešķiršanu (pieteikumu skaits)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Pieņemti lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu (subjektu skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

1 271 000

925 645

927 845

927 845

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-345 355

2 200

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-27,2

0,2

-

Atlīdzība, euro

-

782 930

782 930

782 930

782 930

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

30

30

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 175

2 175

2 175

2 175

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

345 355

-

-345 355

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

142 200

-

-142 200

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

2 200

-

-2 200

Samazināti izdevumi vienreizējiem pasākumiem enerģētikas politikas īstenošanas funkciju nodrošināšanai, tajā skaitā darba vietu ierīkošanai (MK 01.10.2019 sēdes protokola Nr.44 47.§ 2. punkts)

140 000

 

-140 000

Citas izmaiņas

203 155

-

-203 155

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

3 155

-

-3 155

Samazināti izdevumi degvielas tirgus uzraudzībai, jo minētā funkcija tiks nodrošināta budžeta apakšprogrammā 29.01.00 “Naftas produktu rezervju uzturēšana” plānotā finansējuma ietvaros (MK 01.10.2019 sēdes protokola Nr.44 47.§ 2. un 3. punkts)

200 000

-

-200 000