Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu enerģētikas politikas jautājumu administrēšanu (īstenošanas funkciju) elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzībai un kontrolei, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai, energoefektivitātes jautājumu administrēšanai.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt valsts atbalstu saņemošo elektroenerģijas ražotāju uzraudzību un darbības nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā elektrostaciju ikgadējo gada pārskatu vērtēšanu un elektrostaciju kontroles pārbaužu nodrošināšanu klātienē;

2)   nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu;

3)   administrēt energointensīvo uzņēmumu atbalsta pasākumus;

4)   nodrošināt energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšanu, lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu administrēšanu, energoefektivitātes nodevas administrēšanu u.tml.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju uzraudzība

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)

54

50

50

50

50

Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (%)

-

-

100

100

100

Valsts atbalsta programmu administrēšana

Administrētā atbalsta programmas (skaits)

 

 

2

2

2

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

Administratīvās energoefektivitātes  pienākumu shēmas (skaits)

-

-

1

1

1

Lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu (skaits)

34

20

20

20

20

IKT risinājumu izstrāde enerģētikas politikas monitoringam

Veikti pasākumi IKT risinājuma izveidei enerģētikas politikas monitoringam (skaits)

-

-

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

893 935

925 645

1 226 190

1 159 850

914 435

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 710

300 545

-66 340

-245 415

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,5

32,5

-5,4

-21,2

Atlīdzība, euro

416  973

782 930

843 997

843 997

843 997

Vidējais amata vietu skaits gadā

30

30

30

30

30

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 158

2 175

2 344

2 344

2 344

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

67 270

367 815

300 545

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

305 615

305 615

Enerģētikas politikas īstenošanas monitorings un ziņošanas sistēmas īstenošana, IKT risinājumu izstrāde

-

305 615

305 615

Citas izmaiņas

67 270

62 200

-5 070

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”  (MK 24.08.2021. prot. Nr.57 52.§, 14.2.punkts)

-

60 000

60 000

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas par elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzību

67 270

-

-67 270

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

2 220

2 220