Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt efektīvu enerģētikas pasākumu administrēšanu (īstenošanas funkciju) elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzībai un kontrolei, aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai, energoefektivitātes jautājumu administrēšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts atbalstu saņemošo elektroenerģijas ražotāju uzraudzību un darbību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā elektrostaciju ikgadējo gada pārskatu vērtēšanu un elektrostaciju kontroles pārbaužu veikšanu klātienē; 
  2. nodrošināt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu;
  3. nodrošināt energoefektivitātes pienākumu shēmas administrēšanu, lielo elektroenerģijas patērētāju un lielo uzņēmumu energoefektivitātes pienākumu administrēšanu, energoefektivitātes nodevas administrēšanu.

Programmas izpildītājs: Būvniecības valsts kontroles birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju uzraudzība

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma staciju pārbaudes klātienē (skaits)

53

50

121

8

6

Izvērtēti elektrostaciju gada pārskati (%)

-

100

100

100

100

Valsts atbalsta pasākumu administrēšana

Administrētā atbalsta programmas (skaits)

-

2

1

1

1

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

Administratīvās energoefektivitātes pienākumu shēmas (skaits)

-

1

1

1

1

Lēmumi par energoefektivitātes nodevas piemērošanu (skaits)

10

20

20

20

20

IKT risinājumu izstrāde enerģētikas politikas monitoringam

Veikti pasākumi IKT risinājuma izveidei enerģētikas politikas monitoringam (skaits)

-

1

1

-

-

Piezīmes.
1 Samazinātās rādītāja vērtības 2023. – 2025. gadam, jo komersanti atsakās no valsts atbalsta.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

870 788

1 226 190

1 256 790

1 016 790

1 016 790

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

355 402

30 600

-240 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40,8

2,5

19,1

-

Atlīdzība, euro

728 080

843 997

843 997

843 997

843 997

Vidējais amata vietu skaits gadā

30

30

251

25

25

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 022

2 344

2 813

2 813

2 813

Piezīmes.
1 2 amata vietas pārceltas uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, 2 amata vietas uz budžeta programmu 20.00.00 “Būvniecība” un 1 amata vieta uz apakšprogrammu 29.01.00 “Naftas produktu rezervju uzturēšana”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

93 600

124 200

30 600

t. sk.:

Citas izmaiņas

93 600

124 200

30 600

Palielināts finansējums enerģētikas politikas administrēšanai (MK 06.09.2022. rīk. Nr. 584)

-

124 200

124 200

Samazināti izdevumi atbilstoši plānotajiem ieņēmumiem no valsts nodevas par elektroenerģijas ražošanai piešķirtā valsts atbalsta izlietošanas uzraudzību

56 930

-

-56 930

Samazināti izdevumi iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Enerģētikas politikas īstenošanas monitorings un ziņošanas sistēmas īstenošana, IKT risinājumu izstrāde”, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023. gadam

36 670

-

-36 670