Programmas mērķis:

  • īstenot valsts tūrisma politiku un veicināt tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt Latvijas atpazīstamības veidošanu kā pievilcīgu tūrisma galamērķi un nodrošināt informāciju par Latviju interneta vidē;
  2. veicināt tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanu, tūrisma produktu attīstību un apmācību pasākumu organizēšanu;
  3. pilnveidot tūrisma pakalpojumu kvalitāti;
  4. iekļaut Latvijas tūrisma produktus kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

1910000

2200000

2200000

2500000

2700000

Vidējais portāla apmeklēšanas laiks (min)

2,1

2,5

2,5

3,0

3,0

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

6

5

5

5

5

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

14

12

12

12

10

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

4

3

3

3

3

Veicināta pakalpojumu kvalitātes attīstība

Kvalitātes attīstību veicinošie pasākumi (skaits)

4

4

4

4

4

Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr.769

Latvijas tūrisma veicināšanas un apceļošanas kampaņa, akcentējot valstiskuma attīstības ceļu tēmu (skaits)

1

x

x

x

x

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

798987

752813

752813

752813

752813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-45985

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

246554

271647

271647

271647

271647

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 262

1399

1 415

1 415

1 415

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 161

3 000

-

-

-