Programmas mērķis:

  • īstenot valsts tūrisma politiku un veicināt tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē;
  2. tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana, tūrisma produktu attīstības un apmācību pasākumu organizēšana;
  3. tūrisma pakalpojumu kvalitātes attīstība;
  4. Latvijas tūrisma produkta iekļaušana kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā. 

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē1

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

2 483 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 500 000

Vidējais portāla apmeklēšanas laiks (min)

2,8

3,15

2,5

2,5

2,5

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

6

5

5

5

5

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

-

12

12

12

12

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

-

4

3

3

3

Veicināta pakalpojumu kvalitātes attīstība

Kvalitātes attīstību veicinošie pasākumi (skaits)

-

-

4

4

4

Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana

Īstenotie tūrisma veicināšanas un apceļošanas kampaņa, akcentējot valstiskuma attīstības ceļu tēmu

-

-

1

x

x

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

642 837

793 109

837 835

752 813

752 813

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

150 272

44 726

-85 022

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

23,4

5,6

-10

-

Atlīdzība, euro

240 268

270 317

271 669

271 647

271 647

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 242

1 408

1 415

1 415

1 415

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 854

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

41 626

86 352

44 726

Vienreizēji pasākumi

 

85 000

85 000

Palielināti izdevumi no Kultūras ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanu (MK 2016.gada 13.decembra rīkojums Nr.769)

 

85 000

85 000

Citas izmaiņas

-

1 352

1 352

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

1 352

1 352

Samazināti izdevumi, kas tika segti  no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2017.gada 1.janvāri

41 626

-

-41 626