Programmas mērķis:

īstenot valsts tūrisma politiku un veicināt tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt Latvijas atpazīstamības veidošanu kā pievilcīgu tūrisma galamērķi un nodrošināt informāciju par Latviju interneta vidē;
  2. veicināt tūrisma puduru, tai skaitā reģionālo, veidošanu, tūrisma produktu attīstību un apmācību pasākumu organizēšanu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

1 583 081

2 700 000

2 900 000

3 000 000

2 500 000

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

7

5

5

5

4

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

6

3

3

3

3

Dalībnieki reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumos (skaits)

-

-

3 000

3 000

3 000

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

629 283

751 718

758 785

761 141

761 141

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

122 435

7 067

2 356

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,5

0,9

0,3

-

Atlīdzība, euro

233 653

271 647

278 714

281 070

281 070

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 217

1 415

1 452

1 464

1 464

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

7 067

7 067

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

7 067

7 067

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

7 067

7 067