Programmas mērķis:

īstenot valsts tūrisma politiku un veicināt tūrisma kā tautsaimniecības nozares attīstību Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt Latvijas atpazīstamības veidošanu kā pievilcīgu tūrisma galamērķi un nodrošināt informāciju par Latviju interneta vidē;
  2. veicināt tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanu, tūrisma produktu attīstību un apmācību pasākumu organizēšanu;
  3. pilnveidot tūrisma pakalpojumu kvalitāti;
  4. iekļaut Latvijas tūrisma produktus kopējā Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma piedāvājumā.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Latvijas kā pievilcīga tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un informācijas nodrošināšana interneta vidē

Portāla www.latvia.travel apmeklējumi (skaits)

2 350 000

2 200 000

2 500 000

2 700 000

2 900 000

Vidējais portāla apmeklēšanas laiks (min)

2,03

2,5

3,0

3,0

3,0

Sagatavoti tūrisma informatīvie materiāli (veidi)

3

5

5

5

5

Tūrisma puduru (t.sk. reģionālo) veidošanas veicināšana

Īstenoti apmācību pasākumi par uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

14

12

12

10

10

Īstenoti reģionālā tūrisma attīstības veicināšanas pasākumi (skaits)

3

3

3

3

3

Veicināta pakalpojumu kvalitātes attīstība

Kvalitātes attīstību veicinošie pasākumi (skaits)

4

4

4

4

4

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

728 682

752 813

747 418

751 718

751 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24 131

-5 395

4 300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

-0,7

0,6

-

Atlīdzība, euro

257 726

271 647

271 647

271 647

271 647

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

16

16

16

16

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 342

1 415

1 415

1 415

1 415

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 395

 

-5 395

Vienreizēji pasākumi

4 300

-

-4 300

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

4 300

-

-4 300

Citas izmaiņas

1 095

-

-1 095

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

1 095

-

-1 095